Co jest konieczne, żeby móc na własną rękę stworzyć legalnie swoją fundację?


W obecnych czasach możemy pomagać potrzebującym osobom nawet nie wychodząc z mieszkania. Przykładowo składając swoje coroczne zeznanie skarbowe, moglibyśmy przekazać 1% wybranej przez siebie tak zwanej organizacji pożytku publicznego.
oszczędności
Author: Brian Hawkins
Source: http://www.flickr.com


Jest ich w naszym państwie całkiem sporo oraz rozdzielają się one na branże. Są zatem instytucje, które pomagają ludziom będącym w zaawansowanym wieku czy osobom niepełnosprawnym. Funkcjonuje także bardzo popularna fundacja pomagająca ludziom będącym w śpiączce.

Jeśli nie jesteś pewien, czy umieszczone na niniejszej stronie informacje są wystarczająco rzetelne, to zobacz źródło (https://www.traple.pl/specjalizacje), które zostało wykorzystane do stworzenia tego tekstu.

Była ona otwarta przez znaną polską aktorkę, którą temat śpiączki dosięgnął w bardzo bliski sposób. Funkcjonuje też wiele różnorodnych fundacji, jakich statutowym celem jest niesienie pomocy osobom chorym na jakąś konkretną chorobę, przykładowo HCV (zapalenie wątroby rodzaju C) czy stwardnienie zanikowe boczne. Funkcjonuje też dużo fundacji, jakie mają na celu pomaganie naszym kudłatym przyjaciołom. Istnieją więc fundacje niosące pomoc psom i kotom. Warto wspomnieć, że posiadacz takiej fundacji wielokrotnie osobiście odwiedza mieszkanie, w jakim ma zamieszkać zwierzę, gdyż wiele z nich jest po niezwykle nieprzyjemnych przejściach u wcześniejszych posiadaczy.


Aby założyć swoją fundację, należałoby posiadać tzw. fundusz założycielski, następnie dokonać wpisu notarialnego oraz wpisu założycielskiego do KRS. Należałoby wcześniej wykonać specjalny statut fundacji, w którym zapisane będą najbardziej ważne cele, jakie ma realizować powoływana przez nas fundacja.
Należałoby też wspomnieć, że osoba, która otwiera tego typu organizację, zwana jest fundatorem. Naturalnie tego typu osób mogłoby być kilkoro jednocześnie.