Czarna Lista Dłużników - o co chodzi?


Windykacja dosłownie oznacza dochodzenie roszczeń, obronę konieczną, a nawet zemstę. Już w czasach Cesarstwa Rzymskiego działała instytucja prawna, której obowiązkiem było dążenie do odebrania rzeczy ,która znajdowała się w posiadaniu osoby do tego nieuprawnionej. Otrzymywaniem, magazynowaniem i udostępnianiem informacji i danych osobowych oraz ekonomicznych zajmuje się Rejestr Dłużników, znany obecnie jako Czarna Lista Dłużników.

gotówka
Author: BERT BERT
Source: http://www.flickr.com
Jeżeli ktoś zobowiązał się do spłacenia raty (zobacz kliknij w link) w terminie a nie zrobił tego, może trafić na spis, który nosi nazwę "lista dłużników" - na stronie Dotyczy to tak samo osoby fizycznej jak i biznesmena. Zaległość ta może równać się tylko 200 zł lub 500 zł, zależy to od tego czy jest to przeciętny człowiek czy też inwestor. Nie są więc to duże kwoty. Cały proces formalności, jaki musi zajść, aby ktoś pozostał wpisany na Czarną Listę nie jest bardzo długi. Od terminu nieuiszczenia opłaty powinno upłynąć minimalnie 60 dni, natomiast dłużnik winien otrzymać 30 dni przed ulokowaniem jego danych na liście przywołanie do zapłaty. Obecność w takim indeksie może symbolizować problemy z wierzytelnościami, przystaniami na wzięcie kredytu, zakupami na raty, wykupieniem sieci www i mnóstwo innych.

obliczenia i windykacja
Author: Ken Teegardin
Source: http://www.flickr.com
Instytucje sprawdzają takie dokumenty dokładnie, gdyż każdy człowiek dba o porządek pieniężny i rachunki swojej firmy. Czy dłużnik może zostać wykreślony z wykazu jakim jest lista dłużników? Tak, pod wymogiem, iż spłaci kredyt. Gdy tak się nie stanie, może widnieć na liście przez nie raz 10 lat! Spis posiada także możliwość sprawdzenia danych o własnej osobie raz na półrocze, co może człowiek wykonać pobierając "raport o sobie". To z niego jesteśmy w stanie wyczytać ile jeszcze zalegamy oraz przez kogo zostaliśmy tam wprowadzeni.

Niekiedy przydarza się zwyczajnemu człowiekowi nie uregulować należności za rachunek telefoniczny na czas, lecz dopuszczalne są 2-3-dniowe opóźnienia.

Chcesz uzupełnić swą wiedzę z tego tematu? Służymy pomocą. Trzeba przejść na kolejną witrynę i tam dowiedz się więcej postojowe dla przedsiebiorcy szczegółów.

Są też przypadki, iż osoby zalegają ze spłatami po kilka miesięcy czy nawet lat i nie mają z czego oddać długu. Do takich rzeczy nie powinno dochodzić, gdyż przysparza to nam samych kłopotów: telefony z banku, nachodzący nas windykatorzy, a także plotki wśród znajomych. Jeżeli jest się niepewnym, że spłacenie kredytu nie będzie problemem, nie powinno się brać, bowiem jeśli sprawa po nieco dłuższym czasie trafi do sądu, egzekutor może za jego wyrokiem odebrać nam cały majątek lub pewną jego część.