Hipoteczna renta – co powinno się czynić, ażeby nie stracić na dożywociu


Na polskim rynku oferowany bywa produkt pod nazwą „dożywotnia hipoteczna renta” (lub podobną), skierowany do seniorów – właścicieli posiadłości. Niesie on jednak za sobą nie wyłącznie korzyści, ale i niebezpieczeństwo.


Konstrukcja umowy o dożywotnią rentę hipoteczną, która dostępna jest w propozycji paru spółek, oparta jest na rozporządzeniach przepisu cywilnego o dożywociu oraz (w zależności od oferty) rencie.


zszywacz


Zasadniczo renta hipoteczna polega na przeniesieniu prawa własności majątku na spółkę w zamian za wypłatę nestorowi dozgonnej renty oraz zagwarantowanie mu prawa zamieszkiwania w przekazanej nieruchomości (hipoteka zwrotna - Fundusz Hipoteczny DOM).link do strony biuro rachunkowe płock biuro rachunkowe płockWażne jest, iż spółka nabywa prawo do nieruchomości od razu z momentem nawiązania umowy. Dotychczasowy właściciel pozostaje wyłącznie korzystającym z mieszkania oraz uprawomocnionym do świadczeń z tytułu renty. Posiadłość nie może już zostać przez niego przekazana, nie staje się także obiektem dziedziczenia. Tym bardziej powinno się więc przed nawiązaniem umowy sprawdzić, jakie będą nam przysługiwać upoważnienia jak też ograniczenia dotyczące zamieszkiwania jak też rozporządzania nieruchomością jak też jakie są gwarancje wypłaty świadczenia. Istotne, ażeby w umowie znalazły się postanowienia, jakie uporządkują reguły korzystania z posiadłości. Na przykład jeśli dożywotnik będzie potrzebował wydzierżawić mieszkanie albo jego część, powinien zadbać o to, aby takie uprawnienie zostało przewidziane w umowie. Zawarcie umowy wynajmu albo podnajmu będzie bowiem wymagało zgody i udziału spółki jako właściciela majątku (przejdź na stronę funduszhipoteczny.pl). Wszelakie kwestie związane ze swobodną eksploatacją apartamentu lub wykonywaniem remontu muszą także zostać uregulowane w umowie.


renta hipoteczna
Author: John Menard
Source: http://www.flickr.com


hipoteka zwrotna
Author: Gage Skidmore
Source: http://www.flickr.com
Pamiętajmy też o kosztach ubezpieczenia nieruchomości – te w oferowanych na rynku umowach z reguły obciążają dożywotnika. Warto zatem zagwarantować sobie prawo wyboru ubezpieczyciela.


Umowa musi również wprost określać, czy oraz na jakich warunkach możliwe będzie korzystanie z pomieszczenia przez innych domowników, np. osoby krewne dożywotnika. Hipoteka zwrotna może być dobrym rozwiązaniem, jednakże powinniśmy uważać na to co parafujemy.