Nowatorskie teorie ekonomiczne odzewem na szybko zmieniającą się rzeczywistość


Rytm dzisiejszej gospodarki a także jej budowa nastręcza ciągłych zmian. Dotychczasowe teorie ekonomiczne wydają się nie wystarczać, a recesja z początku wieku dowiodła, iż aktualne rozwiązania akademickie nie do końca się sprawdzają. Jak dowodzi się w publikacjach, mówi się o tym zdarzeniu jako o największym recesji od okresu Wielkiego Kryzysu sprzed bez mała wieku.


Biznesmen
Author: ricciofix
Source: http://www.flickr.com
Okazało się, że unia i swobodny przepływ towarów oraz usług - aczkolwiek jest konieczny - nie amortyzuje wystarczająco pejoratywnych konsekwencji cykliczności gospodarki. Do tego można dołożyć rychły awans technologiczny i wynikające z niego zadania dla gospodarki, dla przykładu przymus notorycznego rozwoju firmy wedle porzekadła „kto stoi w miejscu ten się cofa”. Taka sytuacja wymusiła odkrycie sposobów na współpracę przedstawicieli biznesów oraz oświaty. Oczywiście i wcześniej taka okoliczność miała miejsce, ale były to przypadki przypadkowe.

Obecnie jednak ma to być funkcjonowanie systemowe. Instrumentem do takiego strukturalnego przedsięwzięcia ma być klastering - przeświadczenie we współczesnej ekonomii nowe, próbujące nieco odmienić uznaną teorię rywalizacji. W sposób obrazowy mówiąc klastering stara się zawiązać „wodę z ogniem” czyli rywalizację i współpracę w jedno. Wedle owej idei przedsiębiorstwa żeby przetrać w ogólnoświatowej gospodarce powinny łączyć się w sieci biznesowe oraz kooperować w konkretnym obszarze aktywności (równocześnie w innych zachowując uświęcone kanony konkurencyjności).

Zazwyczaj takimi dziedzinami gdzie zakłada się klajstry jest zetknięcie biznesu tudzież nauki. W dzisiejszych czasach niewiele firm samodzielnie stać na finansowanie badań naukowych bądź kupowanie od akademii rozwiązań technologicznych. Jednocześnie bez kreatywności nie można w dzisiejszej gospodarce rozwijać się. I to jest przeważnie dziedzina kooperacji przedsiębiorstw. Sieci biznesowe to nie tylko sposób na mikroekonomie ale też ma znaczne znaczenie makroekonomiczne. Najważniejsze podmioty polityczne i ekonomiczne to Unia Europejska i OECD. Według owych instytucji klastering to najistotniejszy element przyrostu PKB. Naturalnie być może on modą gospodarczą. Nasze współczesne założenia sprawdzimy za pewien okres.