Podstawowe narzędzia finansowe


By powiedzieć o zdrowej gospodarce, musi ona spełnić parę warunków. Jeden z podstawowych to wolność ekonomiczna wszystkich uczestników rynku. Jest to taka sytuacja, w której państwo nie wkracza bardzo w powszednie funkcjonowanie firmy. W liberalnej ekonomii zakłada się, że im mniejsze znaczenie administracji w obrocie ekonomicznym tym lepiej.


Swoboda o której mówimy musi tyczyć się również sposobów
finanse
Source: http://www.fss-finanse.pl/
pozyskiwania pieniędzy. Jednym słowem, organy administracji państwowej mają prawo internować tylko wówczas gdy środki pieniężne zostały pozyskane metodą niezgodną z prawem (wywodzą się z przestępstwa). W innym wypadku jest to kwestia układu między stronami.

Oczywiście w wolnej gospodarce sposobów uzyskiwania funduszy jest wiele, zaczynając od tradycyjnego kredytu aż po emisję rozmaitego typu papierów wartościowych. Aby to było możliwe potrzebne będą wyspecjalizowane instytucje kapitałowe; banki jak również GPW. Przyjęło się uważać że giełda papierów wartościowych jest kołem zamachowym życia ekonomicznego.

Czym zatem jest giełda? Formułuje się ją jako punkt w którym wyprzedaje się jak też nabywa po wskazanych cenach rzeczy lub papiery wartościowe. Ich ceny powinny być na bieżąco publikowane. Ich wartość zależna jest od podaży i popytu na właściwy papier. Jak już napisano, na giełdzie zdołamy handlować czymkolwiek. Istnieją więc giełdy herbaty, wina, diamentów, gazu itp.. Bardzo słynna jednakże jest GPW. Handluje się na niej akcjami i obligacjami lub opcjami.


Akcje to podług definicji papier wartościowy umożliwiający właścicielowi prawo do odpowiedniej części majątku firmy a także prowizji. Akcjonariusz nie może
finanse
być ograniczany w swoich prawach poprzez firmę emitującą akcje. Naturalnie akcja może być zawsze w sposób dowolny i w każdej chwili przekazana.

Emisja akcji jest dla przedsiębiorstwa wygodną strategią na pozyskanie funduszy. Dla kupującego akcje tymczasem - tym bardziej takiego który planuje długoterminowe inwestowanie - kupno akcji to kapitalna lokata kapitału.

Aby dostać ekstra wiadomości o tej tematyce przejdź do następnej strony. Tam z pewnością zainteresuje Cię ciekawostka (http://www.bankrumia.pl/oferta/dla-ciebie/karta-kredytowa-visa-lub-mastercard/).

Udziałowiec może liczyć na uczestnictwo w przychodach firmy czy na zarobek wypływający z różnicy w cenie nabycia i zbycia akcji. Gra na giełdzie jest dosyć ryzykowna, bowiem ceny akcji potrafią zmieniać się z minuty na minutę. Gracz powinien wykazać się cierpliwością jak też dużym doświadczeniem.