regularne składki dla ZUS


Prawo stanowi, że ubezpieczenia społeczne winny być przymusowe, dobrowolne, względnie jest możliwość im nie podlegać. Od pracownika trzeba płacić składki na wszystkie cztery typy ubezpieczeń społecznych. Jest on objęty zatem ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym, chorobowym i wypadkowym.

Rozliczenie podatku PIT
Author: Images Money
Source: http://www.flickr.com
Składki ZUS powinno się zapłacić do 5 dnia następnego miesiąca dla firm budżetowych, fabryk budżetowych i gospodarstw pomocniczych, 10 dnia następnego miesiąca dla osób fizycznych opłacających składkę, do 15 dnia kolejnego miesiąca dla pozostałych płatników, w tym dla osób fizycznych i partnerów spółek cywilnych płacących składki za pracujących, także dla osób prawnych. Nie zastosowanie się do tych warunków zagraża karą pieniężną.
Dużo osób zastanawia się jak odliczyć internet (więcej szczegółów).

Nie posiadasz pewności, jeżeli chodzi o to zagadnienie? To patrz szczegóły (http://radca-pr.pl/index.php/contact/), a niewątpliwie dowiesz się więcej informacji na prezentowany wątek.

Od 2013 r. rzeczywiście przekształciły się prawa (Sprawdź jakie usługi ma w ofercie żarnowski) które dotyczą tej ulgi. Została ona zatrzymana jedynie w stosunku do osób, które dopiero zaczynają korzystać z Internetu. Potrącenie przysługuje płacącemu podatki wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w czasie poprzedzającym owe lata nie korzystał z tego odliczenia. Nowelizacja rozporządzenia o PIT rozszerza zniżkę internetową także o internet mobilny. Oznacza to, że odliczymy wydatki dotyczące korzystania z Internetu za pośrednictwem narzędzi mobilnych i telefonów komórkowych. Rozszerzenie ulgi dotyczy też wydatków za wykorzystanie Internetu w kawiarenkach internetowych. Z regulacji usunięto wcześniejszy zapis, zgodnie z którym odliczenie na Internet było wykonalne jedynie w razie korzystania z internetu w miejscu zameldowania.
W 2015 r. za sprawą innowacyjnego rozporządzenia została zmniejszona liczba podatników upoważnionych do korzystania ze zwolnień z przymusu używania kas fiskalnych.

finanse
Author: reynermedia
Source: http://www.flickr.com
W tej chwili działają równorzędnie dwa typy zwolnień, w jakich nie musi być wykorzystywana kasa fiskalna. Takie zniesienie zależy od ilości obrotu i od zakresu prowadzonej działalności gospodarczej. Z kierunku przedsięwzięć wypływa, że docelowo znikać będą jakiekolwiek zwolnienia z obowiązku użytkowania kas fiskalnych przy prowadzeniu ewidencji obrotów. Więcej na .