Skuteczna metoda na zachowanie płynności materialnej w firmie


Jeżeli dowolna firma wystawia faktury, zwłaszcza te z opóźnionym terminem płatności, to hipotetycznie naraża się na utratę płynności finansowej. Na szczęście istnieje ciekawe i, co jest najważniejsze, skuteczne rozwiązanie tego problemu.


Dla przykładu jeśli powierzamy jakiejś osobie jakąkolwiek partię produktu, to nie zawsze możemy spodziewać się bezzwłocznej zapłaty.


biuro
Author: National Assembly for Wales
Source: http://www.flickr.com
bank
Author: Metropolitan Transportation Authority of the State of New York
Source: http://www.flickr.com


Nasz kontrahent również posiada swych interesantów, od których może oczekuje uregulowania jakichś zobowiązań. Nas jednak interesuje szczególnie nasza transakcja, ponieważ potrzebujemy funduszy na swoje projekty. Jakimś rozwiązaniem jest faktoring, zatem trójstronna umowa. Faktor, a zatem firma świadcząca czynność faktoringu kupuje nieprzeterminowane zobowiązania od faktoranta. Należne są one od jego odbiorcy. W ten sposób podmiot świadczący konkretną usługę na rzecz swego odbiorcy mógłby uzyskać natychmiastową należność od faktora. Nie byłby zmuszony czekać na opłacenie faktury, jeśli petent nie był w stanie samodzielnie jej prędko uregulować.


faktoring
Author: http://www.sxc.hu
Source: http://www.sxc.hu


Mogłoby być to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich zainteresowanych stron, przy czym należy uważnie czytać umowy oraz ew. dopracowywać szczegóły.

Czy komentarze z serwisu (https://rankingkont.pl/) pod przeczytanym tekstem Cię zainteresowały? Może chciałbyś coś do nich dopisać? Będzie to dla nas zapewne szalenie pouczające.

Przykładowo faktor bierze za taką usługę uzgodnioną prowizję, a faktorant za możliwość natychmiastowego uzyskania wynagrodzenia za przeprowadzone usługi albo oddane Produkty musi przecież zapłacić.


Powszechnie przedmiot ujmując, faktoring mógłby nieco przypominać usługi bankowe, jednak ocena ryzyka przez faktora wygląda nieco inaczej. Dla banku biznesmen będący w nie najlepszej kondycji materialnej nie jest raczej interesującym partnerem biznesowym. Dla faktora jednak jest.