Sprawdzanie pretendenta na współpracownika w przedsiębiorstwie


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyrządziło plan nowelizacji, który ma zawierać przekształcenia dotyczące umowy o pracę zawartej na okres próbny. Podpisywanie umowy na próbę jest komfortowe przede wszystkim dla pracodawcy, który ma możliwość zweryfikować zdatność kandydata do późniejszej profesji, ale również dla pracownika. On też będzie miał możliwość zobaczyć, czy czynione funkcje mu pasują i postanowić, czy chce być zatrudniony właśnie w owej firmie. Testowanie pretendenta na pracownika nie może trwać w nieskończoność. Taka umowa ma prawo być podpisywana na maksymalnie 3 miesiące. Jeśli pracodawca chce, jest w stanie ten czas skrócić, lecz nie przeciągnąć.
Praca na okres próbny
Author: Open Knowledge Foundation Deutschland
Source: http://www.flickr.com
Dotychczas umowa o pracę na okres próbny nie znajdowała się w katalogu umów (zobacz wezwanie przedsądowe) o pracę, jedynie stanowiła ewentualność zawarcia takiej postaci stosunku pracy przed nawiązaniem umowy na czas określony, nieokreślony, albo na czas realizowania wyznaczonej pracy. Ta transformacja sprawia, iż umowę na czas próbny powinno się rozważać na równi z innymi typami umów o pracę. Jednocześnie nie nakłada to na chlebodawcę obowiązku zawierania w pierwszej kolejności umowy o pracę na okres próbny. Nadal pracodawca i zatrudniony posiadają prawo wybierać, która z umów zostanie zawarta. Konsekwencją takiej przemiany jest także modyfikacja zapisu dotyczącego wypowiadania umów, zgodnie z którym każda ze stron będzie uprawniona do rozwiązania jednej z w/w umów o pracę za wypowiedzeniem.
Podejmując zatrudnienie w firmie, podpisujemy różne umowy, o pracę, na zastępstwo, zlecenie, o dzieło. Większość ludzi ma świadomość, że z dniem podpisania umowy o pracę, pracodawca powinien zacząć wyliczać i odprowadzać składki ZUS . Jednak niewiele osób wie jakie dokładnie i w jakiej wysokości składki powinny być opłacane, a jeszcze mniejsza liczba pracujących ma świadomość, że są sytuacje, w których nawet umowa o dzieło rodzi obowiązki płatnicze wobec ZUS. Składki obligatoryjne, jakie pracodawca powinien odprowadzać w imieniu pracujących, to składka na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i ZUS składka zdrowotna . Ich wysokość szacowana jest na podłożu gaż brutto i jest opłacana w części przez pracodawcę, a w części przez pracownika.

Czy ta tematyka zwróciła Twoją uwagę? Jeśli tak, to dodatkowo zobacz ofertę odsetki zus kalkulator, która dotyczy omawianej sprawy, więc zapewne także Cię zainteresuje!

Składki wyliczane są na bazie wskaźników.