Workflow


Papierowy obieg dokumentów sprawia, iż wydłużony zostaje proces akceptacji poświadczeń. Faktury późno trafiają do rachunkowości, co może się wiązać z ryzykiem naliczania odsetek czy też brakiem możliwości potrącenia VAT w najbliższym realnym okresie.


Do tego przedsiębiorstwo nie posiada konkretnych danych potrzebnych do celów kierowania oraz sprawozdawczości, gdyż niezarejestrowane faktury bywają przetrzymywane u pracowników.


Trudno jest także określić kto jest obecnym posiadaczem faktury, chyba, że stosuje się nieefektywną papierową rejestrację zaświadczeń. Wszelkie sytuacje wymagające konsultacji między pracobiorcami, albo nieodzowności pilnego działania (np. wstrzymania płatności czy też szczególnej natychmiastowej zapłaty) nastręczają podjęcia dodatkowych działań na przykład wysyłki maili czy telefonów. Workflow faktur skutecznie usuwa wyżej wymienione nieefektywności. W trakcie standardowego obiegu faktury zakupu będą zdawane "z rąk do rąk" do właściwych pracowników organizacji, odpowiedzialnych za ich aprobatę jak też stosownie przez nich kodowane dla zamiarów właściwego zakwalifikowania kosztów. W czasie tego procesu pracownicy mogą przypisać im stosowne MPK, numery projektu, czy też inne klasyfikatory bądź znaczniki stosowane w organizacji na potrzeby działu controllingu. Informacje owe można jednak zbierać w banalny sposób w systemie.

Sprawdź koniecznie ten wpis z witryny (https://certo-kancelaria.pl/) publikującego analogiczne artykuły, ponieważ on z pewnością także jest warty Twojej uwagi.

Dzięki temu unika się podpisów ręcznych składanych w celach zatwierdzenia.
życie


Workflow faktur pozwoli na elastyczne budowanie ścieżek obiegu pism. Konfiguracja faz zatwierdzania, daje też możliwość stworzenia wielu poziomów akceptacji.


Cechą reprezentatywną systemu MDDP do elektronicznego obiegu faktur będzie to, iż przy wdrożeniu można ustawić w nim nieograniczoną liczbę poziomów (etapów) akceptowania zależnie od tego, ilu z nich wymaga Klient.